ਦੇਸ਼

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ

ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੂਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਕੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੂਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਸ ਤੇ ਫਿਰ ਯੁਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Skip to toolbar